Danh mục ngày nghỉ

Danh mục ngày nghỉ

Quản lý hành chính, nhân sự

Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ  trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng HR24™ > “Danh mục” > “Danh mục ngày nghỉ”.- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1), hoặc nhập liệu vào file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).- Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.