Bộ sưu tập mẫu hoá đơn

Bộ sưu tập mẫu hoá đơn

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Nội dung này hướng dẫn người dùng tuỳ chọn mẫu hoá đơn có sẵn do TS24 thiết kế & cung cấp, đơn vị có thể chọn lựa sử dụng trong ứng dụng iXHD để xuất hoá đơn điện tử, các bước thực hiện như sau:

- Truy cập https://web.ts24.com.vn (1) > “Hỗ trợ” (2) > “Bộ sưu tập hoá đơn” (3)

- Tuỳ chọn vào những bộ sưu tập để xem danh sách mẫu hoá đơn (4), mở xem chi tiết nội dung mẫu (5), nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + C để thực hiện lệnh sao chép (Copy) đoạn mã của mẫu hoá đơn mà đơn vị lựa chọn sử dụng (6).

- Trong ứng dụng iXHD, tại bước thực hiện cài đặt mẫu hoá đơn (Hệ thống > Cài đặt hoá đơn), đánh dấu chọn vào ô “Chọn mẫu: …” (7), nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + V để thực hiện lệnh dán (Paste) đoạn mã hoá đơn vào, nhấp chọn biểu tượng kính lúp (8) bên cạnh để hệ thống tự động cập nhật mẫu hoá đơn về máy tính. Người dùng kiểm tra nhập đầy đủ thông tin hoá đơn, có thể thêm logo công ty và hình nền vào mẫu hoá đơn. Nhấn chọn vào nút “Xem mẫu hoá đơn” (9) để ứng dụng hiển thị nội dung thông tin mẫu hoàn chỉnh hoá đơn của đơn vị. 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.