Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau::

 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn(2) > “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC) (3) 


- Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).

Lưu ý nôi dung ghi chú trên mẫu tờ khai để thực hiện nhập liệu vào những cột thông tin cần thiết (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.