Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03)

Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03)

Dịch vụ thuế điện tử

XEM HƯỚNG DẪNĐể thực hiện lập Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03), người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” (1) > “Tem rượu” (2) >  “Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03)” (3)


- Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.


- Chọn “Thêm mới” bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu


Có 2 cách nhập liệu:

- Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm


- Nhập liệu bằng file mẫu:

Tải file mẫu excel về bằng cách ấn chọn “File mẫu” (1) > Chọn đường dẫn lưu file (2) > Đặt tên file (3) > “Save” (4)


- Sau khi tải về, file mẫu excel sẽ tự khởi động giao diện để người dùng nhập liệu. Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).


- Khi đã hoàn tất nhập liệu vào file mẫu, bấm lưu và đóng file mẫu excel.

- Tiến hành nạp dữ liệu từ file mẫu vào phần mềm.


- Nhấn “Lưu(F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) > “Chọn CKS” (4) > “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.