Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Dịch vụ thuế điện tử

Để thực hiện đăng ký mã số thuế người phụ thuộc hoặc đăng ký thay đổi thông tin người phụ thuộc , trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


- Trên thanh tiêu đề tùy chọn mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) > “Đăng ký mã số thuế NPT” (3).

-  Tùy chọn năm tính thuế > “Đồng ý”.

- Nhấn “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu mới.

- Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng hoặc tạo file mẫu nhập thông tin rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng.

(1) Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc.

(2) Đăng ký thay đổi người phụ thuộc.

 

* Một số lưu ý cho quá trình nhập liệu mẫu tờ khai này:

Người phụ thuộc trên 15 tuổi phải có số CMND.

Vùng thông tin “Thời gian tính giảm trừ”:

. Trường hợp đăng ký mới thì chỉ cần nhập vào cột Từ tháng ở phần I.

. Trường hợp đăng ký ngừng giảm trừ người phụ thuộc của người lao động thì nhập vào 2 cột Từ tháng và Đến tháng ở phần II. 


Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ở phần II bắt buộc phải có thông tin mã số thuế người phụ thuộc.

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để thực hiện lưu lại nội dung sau khi hoàn tất việc nhập liệu.


- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.