• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

Language

0 0

Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] 1. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử:     * Thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số (USB Token) với hệ thống của TS24 để có thể nhận hóa đơn điện tử được xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ của người bán gửi đến, người dùng thực hiện như sau: - Người dùng gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, trong ứng dụng XuaHoaDon™, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào  “Quản lý hóa đơn” (1) >  * “Cập nhật thông tin nhận hóa đơn điện tử” (2). * - Thực hiện đăng ký thông tin nhận hóa đơn điện tử. (1): tùy chọn thông tin chữ ký số của đơn vị. (2): thông tin đăng ký của đơn vị, có thể tùy chỉnh lại nội dung này. (3*): tùy chọn cho lần đầu đăng ký sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24. (3**): tùy chọn cập nhật lại thông ti

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số, quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1: Thanh toán phí gia hạn tại TS24* . Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ, thiết bị USB token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). . TS24 sẽ kiểm tra hồ sơ và gia hạn lại dịch vụ trong vòng 20 phút. . Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2: Thanh toán phí gia hạn qua ngân hàng* . Quý khách vui lòng chuyển khoản và

0 0

Kích hoạt gói dịch vụ

Kích hoạt gói dịch vụ ** Hướng dẫn khác Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, XuatHoaDon™, SM24™…), trong trường hợp đăng ký mới sử dụng hoặc gia hạn lại gói dịch vụ phần mềm, trên từng ứng dụng người dùng thực hiện như sau: - Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > Thực hiện đăng nhập (1)* và khởi động ứng dụng đang dùng (2). * * - Chọn vào mục “Thông tin đơn vị”*, tùy theo từng ứng dụng mà người dùng thực hiện như hướng dẫn bên dưới: Ứng dụng TaxOnline™: Ứng dụng iBHXH™: Ứng dụng iHaiQuan™: Ứng dụng XuatHoaDon™: Ứng dụng SM24™: Ứng dụng HR24 ™: - Trong bảng “Thông tin chung” (1)*, bên dưới nhấn nút “Sửa (F4)” (2)* > di chuyển màn hình xuống phần “Kích hoạt tài khoản” (3)* > nhấn ch

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp thai sản

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp thai sản ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™* người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* >  “Chi chế độ” (2)* > “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3)* > tạo mới lần nhập liệu (4). * - Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần “Tên thủ tục”* đánh dấu chọn "Xét duyệt chế độ thai sản" (1)*, sau đó nhập thông tin “Đợt xét duyệt”(2)* và chọn sheet “M01B-HSB”* để nhập biểu mẫu tờ khai. Lưu ý*: Đối với CQ BHXH Hà Nội*, nút “ Có gửi kèm hồ sơ giấy*” trên form “ Thông tin chung*” sẽ mặc định được chọn. - Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo y

0 0

Hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử)

Hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* >  “Sổ” (2) *> “[608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân” (3)* Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4)*. - Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ”*, tùy chọn một trong hai dạng đối tượng tham gia là BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện. Nội dung danh sách biểu mẫu, tùy theo trường hợp cần điều chỉnh thông tin nhân thân hay thông tin cá nhân mà người dùng đánh dấu chọn vào mẫu nhập liệu và các chứng từ cần đính kèm theo (1)*, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24 ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24 (T-VAN TaxOnline/ iHaiQuan/ SM24/ iXHD/ I-VAN iBHXH), Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: . 01 Giấy đăng ký dịch vụ sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1:* Thanh toán phí dịch vụ tại TS24. Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ gia hạn đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). TS24 sẽ hỗ trợ gia hạn lại dịch vụ cho Quý khách trong vòng 20 phút. Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2:* Thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng.

0 0

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:* 1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kết xuất BC” (1)* > “Lịch sử giao dịch” (2)*. - Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn “Hiển thị kết quả”* để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau: (1)*: Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp. (2)*: Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH™, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH

0 0

Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN

Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số (USB Token), hay điều chỉnh thông tin số điện thoại và Email với hệ thống giao dịch điện tử của BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:* -  *Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính. -  *Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-Van” (2)*. Phần Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1)* là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQBHXH trước đó. Phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, nếu có thay đổi thông tin email thì nhập email mới và

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn  [1] Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1)* > chọn  “Chi chế độ” (2)* >  “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3)* > tạo mới lần nhập liệu. - Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, nhấp chọn vào tên thủ tục cần làm theo từng trường hợp, nhấp chọn thủ tục “Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”*, điền đầy đủ thông tin “Đợt xét duyệt”*, “Thông tin tài khoản”*, “Thủ trưởng đơn vị”*, nhấp chọn mẫu nhập liệu là  “M01B-HSB”* bên dưới để tiến hành nhập liêu. Lưu ý: *Đối với CQ*

0 0

Cài đặt, kiểm tra hạn dùng chữ ký số SAFE-CA

Cài đặt, kiểm tra hạn dùng chữ ký số SAFE-CA ** Hướng dẫn chung XEM hướng dẫn [1] 1. Cài đặt phần mềm quản lý thiết bị chữ ký số vào máy tính:* Người dùng gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, mở My Computer, kiểm tra nếu thấy xuất hiện thêm thông tin 1 ổ dĩa USB là máy tính đã nhận được thiết bị. Chọn vào ổ dĩa SAFE-CA, chạy file cài đặt “Safe-ca_v2_installer.exe”. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số vào máy tính. 2. Kiểm tra hạn dùng thiết bị chữ ký số:* Sau khi cài đặt xong, tại góc phải bên dưới màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số SAFE-CA. Double click vào biểu tượng này để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số Token manager. Chọn vào “Chứng thư số” *> “Giấy chứng nhận”*, nhập mã PIN (*)* của thiết bị để truy cập vào k

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp ốm đau

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp ốm đau ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1]   Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™* người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* >  “Chi chế độ” (2)* > “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3)* > tạo mới lần nhập liệu (4). - Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần “Tên thủ tục”* đánh dấu chọn "Xét duyệt chế độ ốm đau" (1)*, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu tương ứng (2), nhấn chọn vào đây (3) để thực hiện nhập liệu. Lưu ý:* Đối với CQ BHXH Hà Nội*, nút “ Có gửi kèm hồ sơ giấy*” trên form “ Thông tin chung*” sẽ mặc định được chọn. - Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu

0 0

Ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử đến cơ quan BHXH

Ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử đến cơ quan BHXH ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện ký và nộp hồ sơ trên ứng dụng iBHXHTM, theo hình thức giao dịch điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: - Tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh Thực hiện nhập liệu xong, trên thanh tiêu đề chọn “Kết xuất báo cáo” > “Kết xuất báo cáo” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh. Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất, có thể chọn nhiều hồ sơ khác nhau để tổng hợp ra cùng lúc > nhấn “Kết xuất”*. Kiểm tra chọn đúng kỳ lập hồ sơ > nhấn “Thực hiện”*. Danh sách tờ khai sẽ hiển thị trong bảng nội dung bên phải. - N ộp hồ sơ cho cơ quan BHXH Trường hợp 1: Nộp hồ sơ điện tử.* Luu ý:* chỉ áp dụng cho những bộ thủ tục có thể ký nộp qua mạng, nếu bộ hồ sơ

0 0

Hồ sơ Sổ - Xác nhận quá trình đóng

Hồ sơ Sổ - Xác nhận quá trình đóng ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để thực hiện  lập hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) *> “Sổ” (2) *> “Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT” (3)* >   “[620 Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN” (4)* > Chọn kỳ kê khai nhấp chọn “Đồng ý” (5)* - Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ”* người dùng chọn các loại giấy tờ/ biểu mẫu. Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu TK1_TS. - Tại phiếu nhập liệu thông tin TK1_TS, người dùng có thể nhập liệu theo hai cách: Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng * Người dùng nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng. Sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu nhấp chọn “Ghi (F5)”. Xuất hiện bảng thông báo, người dùng có thể

0 0

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn dịch vụ chữ ký số từ xa, quý khách thực hiện như sau: Bước 1:* Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager * * Lưu ý:* Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1. 1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất None [1] tại đây . 2) Nhấn đúp chuột vào tập tin mới tải về để tiến hành cài đặt. Bước 2:* Gửi yêu cầu gia hạn chứng thư số 1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gửi yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách: “Start”* > “Programs”* > “SAFEcert”* > “SAFE-CA Token Manager”* (Hoặc nhấn đúp chuột vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình). 2) Chọn “Chứng thư số” (1)* > “Gia hạn chứng thư số”

0 0

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS)

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Nhằm hỗ trợ cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký số xác thực (USB Token), thực hiện đăng ký nhận thông báo C12, C71 và D02a-TS từ cơ quan BHXH qua mạng, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tinh. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “QLHS kê khai” (1)  >  “Hồ sơ nhận về từ BHXH” (2) . Nếu đơn vị chưa đăng ký dịch vụ I-VAN (giao dịch BHXH điện tử), một bảng thông báo yêu cầu xác nhận thông tin chữ ký số của đơn vị (3)*, người dùng tuỳ chọn đúng thông tin chữ ký số và nhấn  “Chấp nhận” (4)*. Chờ hệ thống kiểm tra xác nhận chữ ký số và đồng bộ dữ liệu nhận thông báo về máy tính, xuất hiện thông báo đã cập nhật thôn

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH

Hồ sơ Chi chế độ - Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để lập hồ sơ [203] Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Chi chế độ” (2)* > “Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức”* > “[203] Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)* -  *Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, ngoài những biểu bẫu tờ khai trong mục A – Hồ sơ yêu cầu chung, người dùng tùy chọn các hồ sơ theo nghiệp vụ phát sinh thực tế. Ứng dụng mở tờ khai C70a-HD. Trong trường hợp đơn vị chưa báo giảm cho người lao động cần kê khai thêm tờ khai D02-TS - Ng

0 0

Hồ sơ Thu – Báo tăng lao động

Hồ sơ Thu - Báo tăng lao động ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu * : Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo tăng lao động trong ứng dụng  iBHXH™. * * Theo quy định, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp nghiệp vụ báo tăng lao động: . Doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ); . NLĐ đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản…; . NLĐ hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại; . Điều chỉnh, thay đổi thông tin vị trí, chức danh, mức đóng BHXH của NLĐ… * * II. Hướng dẫn sử dụng: * * 1. Vị trí hồ sơ: * * Ứng dụng  iBHXH™* hỗ trợ mẫu hồ sơ này theo 2 dạng là hồ sơ điện tử

0 0

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92* trong ứng dụng TaxOnline*. II. Hướng dẫn sử dụng:* 1. Vị trí tờ khai:* Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kê khai”* > “Quyết toán”* > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)* 2. Nhập liệu:*             Xuất hiện bảng Chọn kỳ tình thuế, tùy chỉnh năm quyết toán (1)* > “Đồng ý” (2) * Tại giao diện “Bảng lương lao động”, người dùng có thể nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:              . Cách 1:* Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm . Cách 2:* Tạo file mẫu Excel, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng TaxOnline.             Nhấn chọn “File mẫu” (

0 0

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử - Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:* Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp. 2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:* Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn* , chọn vào mục “Tra cứu”* (1)* , nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2)* , nhập “Mã xác nhận”* và nhấn “Tra cứu” (3)* . Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết” * *Để tải hóa đơn theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), đơn vị vui long chọn “Tải

0 0

Hồ sơ Thu – Báo giảm lao động

Hồ sơ Thu - Báo giảm lao động ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm lao động trong ứng dụng iBHXH™*. Theo quy định, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp nghiệp vụ báo giảm lao động: . Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; . Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng; . Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; . Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động… II. Hướng dẫn sử dụng:* 1. Vị trí hồ sơ:* Ứng dụng iBHXH™* hỗ trợ mẫu hồ sơ này theo 2 dạng là hồ sơ điện tử & hồ sơ giấy. Vị trí hồ sơ điện tử: Vị