• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

Language

iHaiQuan™

Dịch vụ hải quan điện tử.

Vì sao nên chọn iHaiQuan?
HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ hải quan điện tử.


3 LOẠI HÌNH CHÍNH

Hỗ trợ 3 loại hình chính để thông quan điện tử: kinh doanh, sản xuất, gia công.

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT

Tự động cập nhật các biểu mẫu tờ khai mới nhất.


 
PHÂN QUYỀN NGƯỜI SỬ DỤNG

 Hỗ trợ phân quyền nhiều người sử dụng theo giới hạn quản lý riêng của từng tổ chức.


NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.

Blog Slider

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 3
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188
Khu vực miền nam: Line 1
Khu vực miền bắc: Line 2
Email: tuvan@TS24.com.vn