Tuyển dụng

Dễ dàng quản lý, theo dõi vị trí công việc, đơn ứng tuyển, phỏng vấn,
xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động.

Quản lý thông tin tuyển dụng

Khởi tạo, quản lý thông tin tuyển dụng.
Đăng tải nội dung tuyển dụng vào website.


Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Nhân viên - Chấm công - Ngày phép - Tính lương - Chi phí tạm ứng - Bảng chấm công - Liên hệ - Lịch - Tài liệu - Khảo sát.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn