Tính lương

Tích hợp sẵn các quy tắc tính lương và cấu trúc lương phổ biến đang được
áp dụng tại hầu hết trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh (lương cô định, lương sản phẩm,
lương thời vụ, bảo hiểm, tính thuế TNCN...)

Tính lương, khởi tạo bảng lương, phiếu lương

Tự động tổng hợp và hoàn chỉnh phiếu lương theo thông tin thiết lập cấu hình ban đầu.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Phân hệ kết nối
Tuyển dụng - Nhân viên - Ngày phép - Bảng chấm công - Liên hệ - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn