Chấm công

Cung cấp tính năng quản lý giờ làm (Vào / Ra) của nhân viên.
Quản lý bảng chấm công theo kỳ.
Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên.

Quản lý thông tin chấm công

Thực hiện chấm công theo từng tài khoản người dùng nội bộ. Quản lý thông tin chấm công từng nhân viên. Hỗ trợ giao diện chấm công theo cửa hàng (Kiosk mode)

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Nhân viên - Ngày phép - Tính lương - Chi phí tạm ứng - Bảng chấm công - Liên hệ - Tài liệu.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn