Quản lý mô hình trường học hiệu quả

Hỗ trợ làm việc từ bất cứ đâu, chia sẻ công việc từ bạn đến mọi đối tượng trong tổ chức giáo dục.
Dễ dàng bổ sung ứng dụng để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh cho trường học của bạn.

Theo dõi hoạt động giáo dục

Xem các hoạt động giáo dục diễn ra hàng ngày mọi lúc mọi nơi, với thời khóa biểu dễ đọc, cập nhật liên tục

Nhanh hơn

Giảm thời gian để được thanh toán bằng hóa đơn trực tuyến và các khoản thanh toán nổi bật với lời nhắc tự động.

Các tính năng nổi bật

 

Khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động, các khoản học phí... của từng học viên. Mọi thông tin của học viên được lưu trữ trên một phân hệ quản lý để dễ dàng cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

Chi tiết

Quản lý và lưu trữ các thông tin của giáo viên.
Các thông tin của giáo viên được quản lý trên cùng một phân hệ nên sẽ rất dễ dàng và thuận tiện cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan.

Chi tiết

Dễ dàng tạo thông tin phụ huynh học viên.
Kết nối với phân hệ học viên nhằm tránh nhẫm lẫn thông tin phụ huynh của các học viên.

Chi tiết

Tạo thông báo tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh theo quy trình đơn giản và minh bạch. Công tác tuyển sinh và đăng ký tuyển sinh dễ dàng thực hiện...

Chi tiết

Công việc quản lý thư viện sẽ trở nên linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả hơn. Thông tin và tình trạng sử dụng các loại tài liệu sẽ được hiển thị cụ thể.

Chi tiết

Tạo thời khóa biểu trở nên dễ dàng hơn với phân hệ này.
Xem nhanh thời khóa biểu với tính năng lọc thông tin tìm kiếm rất chi tiết. Tự động cập nhật thời khóa biểu...

Chi tiết

Quản lý điểm danh theo lớp học, tự động tạo báo cáo thông kê sau khi điểm danh. Điểm danh theo danh sách lớp học có sẵn, chỉ cần tích chọn học sinh vắng mặt, rất đơn giản và nhanh chóng.

Chi tiết

Kiểm soát thời hạn nộp bài, tìm kiếm nhanh bài nộp
Nhắc nhở nộp bài phân bổ bài tập từ danh sách lớp có sẵn

Chi tiết

Lập kế hoạch các kỳ kiểm tra, kỳ thi. Quản lý thông tin và danh sách thí sinh tham gia. Tạo bảng điểm sau khi có kết quả điểm thi, tự động đánh giá kết quả theo quy ước được thiết lập.

Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn