TS24gov
Dịch vụ chính phủ điện tử cho doanh nghiệp


Hỗ trợ cho doanh nghiệp dịch vụ chính phủ điện tử trong lĩnh vực:

thuế, hải quan, BHXH, thống kê, khuyến mại,...

Các dịch vụ của TS24gov

TaxOnline™

 Dịch vụ thuế điện tử (kê khai, nộp thuế)

TaxData™


Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế (sổ kế toán thuế, hồ sơ thuế, đối chiếu dữ liệu thuế với CQT)

iHaiQuan™

Dịch vụ hải quan điện tử

iBHXH™

 Dịch vụ BHXH điện tử (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

iThongKe™
Báo cáo thống kê điện tử
SM24™
Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại (kết nối với SaleNOW)

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188
Khu vực miền nam: Line 1
Khu vực miền bắc: Line 2
Email: tuvan@TS24.com.vn