Chứng thư dành cho tổ chức-S tiêu chuẩn (27 tháng)

  1,649,000 đồng 1,649,000 đồng 1649000.0 VND

  1,649,000 đồng

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 27 tháng
  - Chứng thư số dành cho doanh nghiệp
  - Ký số hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan chức năng
  - Ký số tập tin, chứng từ giao dịch với ngân hàng, đối tác

  * Chưa bao gồm:
  - Thiết bị USB Token
  - Phí chuyển đổi chứng thư số từ nhà cung cấp khác