Dịch vụ iKetoan

  1,999,000 đồng 1,999,000 đồng 1999000.0 VND

  1,999,000 đồng

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  - Thời gian sử dụng dịch vụ: 1 năm
  - Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán, phương pháp kế toán theo quy định của Bộ Tài chính
  - Kết nối dữ liệu với phần mềm hoá đơn điện tử iXHD, kê khai nộp thuế điện tử TaxOnline
  - Hỗ trợ thiết lập nhiều tài khoản phụ dùng chung

  iKeToan

  Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

  • iKeToan là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho DN, đơn vị dịch vụ kế toán, đáp ứng mọi ngành nghề, lĩnh vực, dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC).
  • Dễ dàng ghi chép sổ sách, lập chứng từ, quản lý dữ liệu về kế toán, kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, lập báo cáo tài chính. iKeToan còn có thể hạch toán tự động khi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Kết nối dữ liệu đồng thời giữa các ứng dụng: iXHD, iHaiQuan, TaxOnline, TaxData, SM24, iBHXH, ...
  • Phân cấp, quản lý nhiều người dùng trên cùng 01 hệ thống, có thể quản lý kế toán quản trị - tài chính nhiều đơn vị cùng lúc.
  • Tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong công việc kế toán.
  Sản phẩm liên quan

  Dịch vụ quản lý tổng thể

  Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

  Quản lý bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán

  Quản lý hành chính, nhân sự

  Văn phòng điện tử
  theo tiêu chuẩn ISO

  Quản lý xuất hóa đơn điện tử