Sales24
Các tính năng nổi bật
Tuyển sinh

Tạo thông báo tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh theo quy trình đơn giản và minh bạch. Công tác tuyển sinh và đăng ký tuyển sinh dễ dàng thực hiện...

Khởi tạo, quản lý thông tin tuyển sinh

Tạo thông báo tuyển sinh. Đăng ký tuyển sinh trực tiếp tiếp trên hệ thống.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Học viên - Tài liệu.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn