Sales24
Các tính năng nổi bật
Cho thuê

Quản lý sản phẩm/ dịch vụ cho thuê và hợp đồng cho thuê, từ lập kế hoạch đến lập hóa đơn.
Tất cả quá trình cho thuê được tập hợp ở một nơi.

Quản lý các dịch vụ cho thuê

Quản lý sản phẩm/ dịch vụ cho thuê và hợp đồng cho thuê, từ lập kế hoạch đến lập hóa đơn.
Tất cả quá trình cho thuê được tập hợp ở một nơi.

Báo cáo
Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kế toán - Kho - Quản lý rủi ro.Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn