Sales24
Các tính năng nổi bật
Bài tập

Kiểm soát thời hạn nộp bài, tìm kiếm nhanh bài nộp
Nhắc nhở nộp bài phân bổ bài tập từ danh sách lớp có sẵn

Khởi tạo, quản lý thông tin bài tập

Tạo các bài tập. Tạo danh sách các học viên được giao bài tập. Học viên nộp bài tập và giáo viên kiểm tra cho điểm.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Học viên - Tài liệu.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn