Sales24

Quản lý kinh doanh (thương mại, dịch vụ,

sản xuất, giáo dục và hơn thế nữa...)


bảng giá dịch vụ

Thúc đẩy doanh số

Tăng tỷ lệ thành công về doanh thu!

Xây dựng, quản lý & thực thi quy trình bán hàng thông qua Nguồn dẫn và Cơ hội

Tự động hóa các yêu cầu mua hàng, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,... để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo

Khởi tạo báo giá, chuyển đổi báo giá thành đơn hàng / hợp đồng bán hàng nhanh chóng. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, tự động hóa việc xuất hóa đơn, báo cáo linh hoạt giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác

Vận thiết lập, quản lý & hành chuỗi cửa hàng
Hỗ trợ kết nối thiết bị cảm ứng (máy tính bảng iPad, Android...)

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Quản lý rủi ro cho dự án và các nhiệm vụ. Tạo ra rủi ro, phân tích rủi ro, sự cố rủi ro trong quá trình thực hiện

Khai báo các chính sách bảo hành sản phẩm, dịch vụ và quản lý quá trình yêu cầu bảo hành: yêu cầu, điều tra, xác nhận, kết thúc,...

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn