HR24

Quản lý hành chính, nhân sự

Vì sao nên chọn HR24?

QUẢN LÝ

Quản lý nhân sự hiệu quả.


QUẢN LÝ HỒ SƠ

Quản lý hồ sơ nhân sự: quản lý hợp đồng lao động, lý lịch làm việc, thông tin chi tiết về người lao động.

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

Hỗ trợ kết nối các thiết bị chấm công để tự động chấm công bằng vân tay, thẻ,…

QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ PHÉP

Tương tác với nhân viên để thực hiện quy trình nghỉ phép, quản lý số ngày phép của người lao động.


QUẢN LÝ QUY TRÌNH

Quản lý quy trình tuyển dụng: hỗ trợ tương tác với ứng viên qua website qua hồ sơ lao động điện tử, theo dõi, thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng.

TÍNH LƯƠNG

Hỗ trợ tính lương theo nhiều cấu trúc lương khác nhau, tích hợp với TaxOnline và iBHXH để tính thuế TNCN, tính BHXH, BHYT, BHTN.

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Từng nhân viên có trách nhiệm: chi phí tiếp khách, xăng, thuê xe, taxi…HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Đánh giá năng lực nhân viên định kỳ theo KPI, OKR, theo các giá trị chung… hỗ trợ 3 nhóm tương tác: người lao động, người quản lý và người phụ trách nhân sự.

QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại tài sản cố định (TSCĐ). Quản lý theo mã vạch các tài sản.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn