0 0

Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] 1. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử:     * Thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số (USB Token) với hệ thống của TS24 để có thể nhận hóa đơn điện tử được xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ của người bán gửi đến, người dùng thực hiện như sau: - Người dùng gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, trong ứng dụng XuaHoaDon™, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào  “Quản lý hóa đơn” (1) >  * “Cập nhật thông tin nhận hóa đơn điện tử” (2). * - Thực hiện đăng ký thông tin nhận hóa đơn điện tử. (1): tùy chọn thông tin chữ ký số của đơn vị. (2): thông tin đăng ký của đơn vị, có thể tùy chỉnh lại nội dung này. (3*): tùy chọn cho lần đầu đăng ký sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24. (3**): tùy chọn cập nhật lại thông ti

0 0

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử - Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:* Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp. 2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:* Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn* , chọn vào mục “Tra cứu”* (1)* , nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2)* , nhập “Mã xác nhận”* và nhấn “Tra cứu” (3)* . Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết” * *Để tải hóa đơn theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), đơn vị vui long chọn “Tải

0 0

Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: * Nội dung này hướng dẫn người dùng cách lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng iXHD™*. II. Hướng dẫn sử dụng: * 1. Lập hóa đơn trực tiếp trên giao diện nhập liệu: * 1.1. Vị trí chức năng: * 1.2. Cách thực hiện: * Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn. (1) * : tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng. (2): *tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này .* (3): *tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. Thông tin này lấy theo danh mục hàng hóa mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứn

0 0

Lập hóa đơn từ file Excel

Lập hóa đơn từ file Excel ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: * Tính năng “Lập hóa đơn từ file Excel”* hỗ trợ cho người dùng một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn, hoặc người dùng có thể tùy chọn file dữ liệu của mình để thực hiện xuất hóa đơn cho người mua hàng. Với tính năng này, người dùng không cần thực hiện các bước khởi tạo thông tin quản lý danh mục khách hàng, hàng hóa trực tiếp trong iXHD™*, mà vẫn có thể xuất hóa đơn từ dữ liệu sẵn có một cách dễ dàng. II. Hướng dẫn sử dụng: * 1. Vị trí tính năng: * iXHD™ > Hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn từ file Excel (*) (*): tính năng có hỗ trợ trong mục “Hóa đơn có mã CQT”* & “Hóa đơn bệnh viện” * * 2. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu có sẵn: * * Chức năng này cung cấp cho người dùng một số mẫu nhập dữ l

0 0

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: -  * Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1*) > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2)*. - Tùy chọn mẫu hóa đơn (1)* , thực hiện tra cứu danh sách hóa đơn đã xuất (2)* , nhấp chuột phải chọn xóa bỏ hóa đơn (3)* . - Xuất hiện biên bản thu hồi hóa đơn, người dùng gắn thiết bị chữ ký số USB token vào máy tính, thực hiện nhập thông tin theo hướng dẫn tại mẫu biên bản này và nhấn chọn “Lưu (F5)”. * * - Anh/chị vui lòng làm lại bước 2 chọn chữ ký số để ký số. Hoàn tất ký số biên bản hủy hóa đơn, người dùng có thể in biên bản này để gửi email đến người mua hàng. Tình trạng hóa đơn lúc này sẽ chuyển t

0 0

Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất

Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Chức năng “Báo cáo”hỗ trợ người dùng lập báo cáo liên quan đến hoá đơn như báo cáo nội bộ, xuất tờ khai thuế để đơn vị có thể thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế qua mạng, một số chức năng tổng hợp báo cáo cần lưu ý như sau: 1. Báo cáo tổng hợp:* Hỗ trợ người dùng xuất bảng tổng hợp thông tin hoá đơn đã sử dụng để báo cáo nội bộ hoặc làm bản sao lưu tại đơn vị. (1), (2): Vị trí mở chức năng trong ứng dụng. (3): Bảng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian, loại hoá đơn, tình trạng sử dụng … để tổng hợp ra bảng thông tin hoá đơn. (4): Danh sách hiển thị thông tin hoá đơn sau khi đã được tổng hợp. (5): Nút chức năng hỗ trợ in bảng tổng hợp ra giấy hoặc xuất file Excel lưu về máy tính. 2. THSDHD

0 0

Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất

Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất  ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để tra cứu kiểm tra lại nội dung hóa đơn điện tử đã xuất, hoặc gửi lại thông tin tra cứu hóa đơn nếu có yêu cầu từ khách hàng, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: -Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1) ** > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2). * * (*: tùy theo loại hình hóa đơn đơn vị sử dụng mà nút chức năng này sẽ khác nhau, ví dụ: hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in …) - Bên dưới xuất hiện danh sách các mẫu hóa đơn đang được sử dụng, người dùng chọn vào mẫu hóa đơn cần tra cứu (1), tùy chỉnh lại thời gian cần tra cứu (2), bên dưới hiển thị danh sách thông tin hóa đơn đã xuất, có thể nhấn chọn vào cột “Số HĐ” (3) để mở xem nội dung chi tiết của hóa đơn, tùy chọn hóa

0 0

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau: (1) * : truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html [2] (2) * : chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”. (3) * : nhập mã số thuế, thời gian tra cứu & mã xác thực (4) * : nhấn chọn “Tra cứu”. (5) * : Bên dưới xuất hiện Thông tin doanh nghiệp & Danh sách đăng ký phát hành. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. [1] https://youtu.be/jVKHDDAHgsA [2] http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html