TS24_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ

TS24_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ

Hướng dẫn khác

Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, XuatHoaDon™, SM24™…), trong trường hợp đăng ký mới sử dụng hoặc gia hạn lại gói dịch vụ phần mềm, trên từng ứng dụng người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1) > Thực hiện đăng nhập (2) và khởi động ứng dụng đang dùng (3).


Bước 2: Chọn vào mục “Thông tin đơn vị”, tùy theo từng ứng dụng mà người dùng thực hiện như hướng dẫn bên dưới:

Ứng dụng TaxOnline™:


Ứng dụng iBHXH™: 


Ứng dụng iHaiQuan™: 


 

Ứng dụng XuatHoaDon™: 


 

Ứng dụng SM24™: 


Ứng dụng HR24
™: 


Bước 3: Trong bảng “Thông tin chung” (1), bên dưới nhấn nút “Sửa (F4)” (2) > di chuyển màn hình xuống phần “Kích hoạt tài khoản” (3) > nhấn chọn “Nhập mã kích hoạt” (4).


Bước 4: Xuất hiện bảng thông tin tùy chọn gói dịch vụ, tùy chọn đơn vị cần kích hoạt (1) (trongt trường hợp tài khoản đăng nhập của người dùng đăng ký sử dụng cho nhiều đơn vị khác nhau), hàng thông tin “Gói dịch vụ” (2) tùy chọn gói dịch vụ người dùng đã mua từ hệ thống Store24, tình trạng “Chưa kích hoạt”, bên dưới xuất hiện một số thông tin về mã sản phẩm, chương trình, hạn dùng (3). Người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn “Chấp nhận” (4)