Tax_Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

Tax_Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Kê khai hàng tháng(2) >  “Tờ Khai Thuế Tài Nguyên (01/TAIN) (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.- Nhấn chọn vào “Thêm (F1)(1) để tạo ra lần nhập liệu (2), xuất hiện giao diện nhập liệu, tờ khai lập theo kỳ khai tháng hoặc lần phát sinh, nếu lập theo lần phát sinh thì đánh dấu chọn vào ô “Lần phát sinh”, bỏ trống ô thì ứng dụng sẽ lập tờ khai theo tháng) (3), thực hiện nhập liệu trực tiếp thông tin vào tờ khai hoặc lưu file mẫu về máy tính để nhập số liệu, sau đó nạp vào ứng dụng (4), nhấn chọn “Ghi (F5) (5) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.