Tax_Tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN)

Tax_Tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai(1) > “Quyết Toán Thuế Tài Nguyên (02/TAIN)(2) >  tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (3), nhấn chọn “Đồng ý(4).- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1) hoặc lưu file mẫu từ ứng dụng về máy tính để nhập thông tin sau đó nạp vào ứng dụng (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu (3).Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.