Tax_Hướng dẫn lập báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)

Tax_Hướng dẫn lập báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hóa đơn

Để thực hiện lập báo cáo mất, cháy biên lại thu phí lệ phí (BC21/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Biên lai thu phí, lệ phí(2) >  “Báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)(3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.


- Nhấn chọn “Thêm mới  (F2)(1) > thực hiện nhập liệu vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng (2) hoặc làm file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.