0 0

HR24™_Danh mục vị trí công việc

HR24™_Danh mục vị trí công việc ** Quản lý hành chính, nhân sự Để lập danh mục vị trí công việc trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng HR24™ > “ Danh mục*” > “ DM vị trí công việc*” > Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc và cách tính lương cho từng vị trí, tùy theo mô hình của doanh nghiệp, hiện tại người dùng có thể thiết lập theo 3 cách: lương cố định, lương theo sản phẩm và lương thời vụ. - Thiết lập vị trí cho Lương cố định: bảng thông tin hỗ trợ thiết lập thông tin cho vị trí hưởng lương cố định, gồm nhiều cột thông tin chi tiết, để dễ dàng nhận biết trong quá trình sử dụng, tạm thời có thể chia những cột thông tin này theo 4 nhóm cơ bản sau. Nhóm định nghĩa về “ Vị trí*”: gồm cột thông tin Mã vị trí, Tên vị trí dùng để qui định vị

0 0

HR24™_Lập danh mục phòng ban

HR24™_Lập danh mục phòng ban ** Quản lý hành chính, nhân sự Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng HR24™ > “ Danh mục*” > “ DM đơn vị/ phòng ban*”. - Thực hiện nhập liệu 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai ( 1*), hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng ( 2*). - Nhấn “ Lưu (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

HR24™_Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị

HR24™_Hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị ** Quản lý hành chính, nhân sự Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng HR24™, người dùng thực hiện như sau: - Khởi động bộ sản phẩm TS24pro ( 1*) > Thực hiện đăng nhập ( 2*) và khởi động ứng dụng HR24™ ( 3*) - Xuất hiện bảng thông tin đơn vị, thực hiện nhập thông tin vào bảng này. - Trong bảng “ Thông tin chung*” ( 1*), nhập và tùy chọn thông tin đầy đủ vào những phần nội dung sau: (Trong quá trình nhập liệu có thể di chuyển trang thông tin lên xuống để có thể thấy được các phần thông tin như nội dung hướng dẫn) Phần “ Thông tin chung*” ( 2*): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng

0 0

HR24™_Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ”

HR24™_ Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ” ** Quản lý hành chính, nhân sự Giới thiệu: Chức năng “ Thông tin chi tiết NLĐ*” hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH,tính thuế TNCN, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. Mục “Thông tin chi tiết NLĐ”: Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách thông tin chi tiết của người lao động, cột thông tin “ Nơi làm việc (chính)*”, “ Vị trí công việc*” sẽ lấy thông

0 0

HR24™_Chức năng “Quản lý NLĐ”

HR24™_Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Quản lý hành chính, nhân sự 1. Giới thiệu: Chức năng “ Quản lý NLĐ*” hỗ trợ cho người dùng từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ở chức năng “ Danh mục*”, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. 2. Mục “BK đóng BHXH và CĐ”: Biểu mẫu này tự động tổng hợp từ bảng thông tin chi tiết người lao động để thể hiện ra tỉ lệ và số tiền đóng BHXH, chi phí công đoàn, người dùng có thể thực hiện “ Xuất excel*” để xuất ra file bảng kê đóng tiền hàng tháng của doanh nghiệp, trình lãnh đạo ký duyệt, nếu đã thực hiện ký duyệt và đóng tiền vào ngân sách hoàn tất, trên ứng dụng, người dùng nhấn “ Đã duyệt và đóng tiền*”. 3. Mục “BK đã duyệt và đã NT BHXH”: Biểu mẫu này là mẫu tổng hợ

0 0

HR24™_Chức năng tính lương: Lập bảng chấm công NLĐ

HR24™_Chức năng tính lương: Lập bảng chấm công NLĐ ** Quản lý hành chính, nhân sự Để lập bảng chấm công trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng  HR24™* > “ Tính lương*” > “ Chấm công lương cố định/ Chấm công lương sản phẩm/ Chấm công lương thời vụ*” > Hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công người lao động theo thời gian, ghi nhận giờ làm, các khoản phát sinh chi phí hoặc khen thưởng và tổng hợp thành bảng chấm công tổng hợp khi kết thúc tháng. Tùy chọn hình thức chấm công mà đơn vị sử dụng - Mục “ Chấm công lương cố định*”: Biểu mẫu này tự động lấy thông tin từ vị trí công việc lương cố định và thông tin chi tiết người lao động tương ứng theo vị trí công việc đó để hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công, có thể tạo nhiều lần chấm công trong 1 tháng hoặc tạo 1

0 0

HR24_Chức năng tính lương: Tra cứu tổng hợp

HR24_Chức năng tính lương: Tra   cứu tổng hợp ** Quản lý hành chính, nhân sự Để thực hiện tra cứu tổng hợp, bảng thanh toán lương đã hoàn tất trong tháng, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng  HR24™ *> “ Tính lương*” > “ Tổng hợp*”. - Thực hiện tra cứu  theo những nội dung sau" a. Mục “Chi tiết chi trả lương và thuế TNCN của NLĐ”: Hỗ trợ người dùng tra cứu lại danh sách các khoản thu nhập của người lao động, có thể tổng hợp riêng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng chung phòng ban hoặc tất cả đối tượng và xuất file excel để lưu b. Mục “ Bảng lương tổng hợp*”: Chọn tháng thực hiện, bên dưới nhấn " Thêm mới*" > xuất hiện số lần thì chọn vào đây để xuất hiện bảng tổng hợp bên phải. Chọn nút “ Xử lý dữ liệu*” để đưa số liệu vào bảng lương, có thể nạp từ file mẫu hoặc nạp tự động từ n

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24 ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24 (T-VAN TaxOnline/ iHaiQuan/ SM24/ iXHD/ I-VAN iBHXH), Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: . 01 Giấy đăng ký dịch vụ sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1:* Thanh toán phí dịch vụ tại TS24. Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ gia hạn đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). TS24 sẽ hỗ trợ gia hạn lại dịch vụ cho Quý khách trong vòng 20 phút. Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2:* Thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng.

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Photo từ bản chính và ký tên đóng dấu) . Tải giấy đề nghị thay đổi thông tin None [1] tại đây Lưu ý:* Đối với đơn vị thay đổi thông tin người đại diện pháp luật thì không cần phải cập nhật lại thông tin trên chứng thư số. Quý khách chỉ cần thay đổi thông tin người đại diện trên phần mềm kê khai như TaxOnline, iBHXH… * Trường hợp 1:* Thay đổi thông tin trực tiếp tại TS24 Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ và token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, T

0 0

CSKH_Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số từ xa

CSKH_ Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số từ xa ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số từ xa, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1:* Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager Lưu ý: Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1. * 1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất None [1] tại đây . 2) Nhấn đôi chuột vào SAFECAManager.exe (Tập tin mới tải về) để tiến hành cài đặt. Bước 2:* Gởi yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số 1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gởi yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách: “Start”* > “Programs”* > “SAFEcert”* > “SAFE-CA Token Manager”* (Hoặc nhấn đôi vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình). 2)

0 0

iBH_Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động

iBH_ Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH của người lao động, trong ứng dụng iBHXH người dùng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Tra cứu nhanh theo chức năng “Tra cứu mã sổ BHXH”:* Trên thanh tiêu đề, tuỳ chọn vào mục “TT chung” (1)* > “Tra cứu mã sổ BHXH” (2)* > xuất hiện bảng nhập thông tin tra cứu, nhập và tuỳ chọn đầy đủ thông tin từ cột Họ tên đến cột Mã xã (3)* > nhấn chọn “Tìm kiếm” (4)*, chương trình sẽ tự động tra cứu thông tin và hiển thị mã sổ BHXH của người lao động (5)*. 2. Tra cứu trực tiếp trên giao diện nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ:* Người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin mã sổ BHXH cho người lao động trong quá trình nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ. Ví dụ tại giao diện lập hồ sơ Thu nghiệp

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số, quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1: Thanh toán phí gia hạn tại TS24* . Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ, thiết bị USB token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). . TS24 sẽ kiểm tra hồ sơ và gia hạn lại dịch vụ trong vòng 20 phút. . Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2: Thanh toán phí gia hạn qua ngân hàng* . Quý khách vui lòng chuyển khoản và

0 0

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn dịch vụ chữ ký số từ xa, quý khách thực hiện như sau: Bước 1:* Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager * * Lưu ý:* Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1. 1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất None [1] tại đây . 2) Nhấn đúp chuột vào tập tin mới tải về để tiến hành cài đặt. Bước 2:* Gửi yêu cầu gia hạn chứng thư số 1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gửi yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách: “Start”* > “Programs”* > “SAFEcert”* > “SAFE-CA Token Manager”* (Hoặc nhấn đúp chuột vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình). 2) Chọn “Chứng thư số” (1)* > “Gia hạn chứng thư số”

0 0

iXHD_Bộ sưu tập mẫu hoá đơn

iXHD_ Bộ sưu tập mẫu hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Nội dung này hướng dẫn người dùng tuỳ chọn mẫu hoá đơn có sẵn do TS24 thiết kế & cung cấp, đơn vị có thể chọn lựa sử dụng trong ứng dụng iXHD để xuất hoá đơn điện tử, các bước thực hiện như sau: - Truy cập https://web.ts24.com.vn (1) *> “Hỗ trợ” (2)* > “Bộ sưu tập hoá đơn” (3)*. - Tuỳ chọn vào những bộ sưu tập để xem danh sách mẫu hoá đơn (4)*, mở xem chi tiết nội dung mẫu (5)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + C* để thực hiện lệnh sao chép (Copy)* đoạn mã của mẫu hoá đơn mà đơn vị lựa chọn sử dụng (6)*. - Trong ứng dụng iXHD, tại bước thực hiện cài đặt mẫu hoá đơn (Hệ thống > Cài đặt hoá đơn), đánh dấu chọn vào ô “Chọn mẫu: …” (7)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + V* để thực hiện lệnh dán (Paste) đoạn mã hoá đơn vào, nhấp chọn biểu tượ

0 0

DOC kết luận sơ bộ về điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Áp dụng hoá đơn điện tử có dễ dàng?

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức giao lưu, tọa đàm phát triển hệ thống đại lý thuế

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Mở rộng đối tượng xóa nợ thuế nhằm giảm nợ ảo

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị thu hút đầu tư vào Việt Nam tại Vương quốc Anh

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện CPTPP

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S