Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

I. Giới thiệu:

            Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92 trong ứng dụng TaxOnline.

 

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Vị trí tờ khai:

            Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kê khai” > “Quyết toán” > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)


2. Nhập liệu:

            Xuất hiện bảng Chọn kỳ tình thuế, tùy chỉnh năm quyết toán (1) > “Đồng ý” (2)


            Tại giao diện “Bảng lương lao động”, người dùng có thể nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

            . Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm            . Cách 2: Tạo file mẫu Excel, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng TaxOnline.

            Nhấn chọn “File mẫu” (1) > Tùy chọn vị trí để lưu file (2) > Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3) > “Save” (4) để hoàn tất


            Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

            File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu. 

            Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).            Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu: Chọn “Nạp dữ liệu (F8)” (1) > Tùy chỉnh số lượng dữ liệu để nạp vào ứng dụng (2) > “Đồng ý” (3)


            Có thể Thêm/Xóa dữ liệu sẳn khó trên biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng TaxOnline tại vùng (1) > Nhấn chọn vào biểu tượng “…” (2) > Tìm vị trí đã lưu và tên file mẫu (3) > “Open” (4) > “Tải dữ liệu” (5)


            Xuất hiện hộp thoại hỗ trợ người dùng tính lại các số liệu dựa trên công thức sẳn có trong ứng dụng TaxOnline. Người dùng tùy chọn bằng cách đánh dấu vào ô vuông phía trước mỗi công thức (1) > "Đồng ý" (2)


            Phần mềm tự động tổng hợp số liệu chuyển sang biểu mẫu tờ khai hoàn chỉnh, người dùng có thể kiểm tra lại bằng cách nhấn chọn vào 05/QTT-TNCN tại góc tay phải màn hình (1) > “Ghi (F5)” (2) để hoàn tất quá trình nhập liệu