Khai báo thông tin đơn vị

Khai báo thông tin đơn vị

Quản lý hành chính, nhân sự

Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng HR24™, người dùng thực hiện như sau:

- Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1) > Thực hiện đăng nhập (2) và khởi động ứng dụng HR24™ (3).


- Chọn “TT Chung” > “Thông tin đơn vị” Xuất hiện bảng thông tin đơn vị:


Phần “Thông tin chung” (1): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.

Lưu ý: những nội dung có dấu * là bắt buộc cần phải nhập thông tin.

 

Phần “Kích hoạt tài khoản” (2), tại hàng thông tin “Gói dịch vụ”, người dùng tùy chọn vào đây gói sản phẩm đang còn hạn sử dụng; nếu là sử dụng lần đầu hoặc gia hạn lại gói dịch vụ mới, nhấn chọn vào “Nhập mã kích hoạt”.


Chọn vào hàng thông tin “Gói dịch vụ” (1) sẽ hiển thị gói dịch vụ người dùng đã mua từ hệ thống Store24, tình trạng “Chưa kích hoạt”. Nhấn chọn vào gói dịch vụ cần dùng, bên dưới xuất hiện một số thông tin về mã sản phẩm, chương trình, hạn dùng (2). Người dùng kiểm tra lại thông tin đầy đủ và nhấn chọn “Chấp nhận” (3).


Thông báo xuất hiện, hiển thị thông tin xác nhận kích hoạt cho gói sản phẩm mới, nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn tất.


- Chuyển sang bảng “Thông tin Cơ quan quản lý”