HR24™_Danh mục ngày nghỉ

HR24™_Danh mục ngày nghỉ

Quản lý hành chính, nhân sự

Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ  trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng HR24™ > “Danh mục” > “Danh mục ngày nghỉ”.- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1), hoặc nhập liệu vào file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).- Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.