Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng

Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ  đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: 

- Trên thanh tiêu đề chon vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thẻ” (2)  “[610] Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ” (3) > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).

- Bảng “Danh sách tờ khai , biểu mẫu”, tùy theo đối tượng người lao động mà người dùng đánh dấu chọn mẫu tờ khai trong mục “I_Thủ tục hồ sơ” hoặc “II_Thủ tục hồ sơ đối với đối tượng chính sách thuộc sơ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý” (1), trường hợp gửi hồ sơ vừa để thay đổi thông tin nhân thân và báo mất thẻ BHYT thì tùy chọn thêm mẫu tờ khai cam kết trong mục “III_Trường hợp mục I, mục II, nếu vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT” (2). Sau khi đánh dấu chọn, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “TK1_TS”, “Mẫu cam kết” (nếu có) và “Đính kèm” (3), nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

- Thực hiện nhập nội dung trong bảng “TK1_TS” theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

- Bảng “Đình kèm”, thực hiện đính kèm thêm bản scan chứng từ cần nộp chung  với bộ hồ sơ, hỗ trợ các định dạng file PDF, Word 2007, Excel 2007 hoặc file hình.

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

- Kết xuất báo cáo:

               Trường hợp 1: Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình “Ghi/Lưu (F5)” (1) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại “Bạn có muốn kết xuất báo cáo không?” > Nhấn chọn “Có” (2) hoàn thành.


               Trường hợp 2: Kết xuất báo cáo thủ công, trên thanh tiêu đề người dùng nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Kết xuất” (2) > Tùy chọn loại hồ sơ cần kết xuất (3) “Chấp nhận” (4)