Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên kiến thức, thông tin văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế ban hành.

Hiểu biết về thủ tục, hồ sơ kê khai, nộp thuế theo chính sách mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp.

Thực hành ứng dụng trên phần mềm TaxOnline để lập hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử, giao dịch trực tuyến với cơ quan chức năng.

Nội dung khóa học
Lý thuyết tổng quan về kế toán thuế.
Cài đặt phần mềm, khai báo thông tin ban đầu.
Lập hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử.
Quản lý, tra cứu thông tin hồ sơ đã nộp.