Quyết định 1188/QĐ-BTC ngày 15/07/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và triển khai CNTT tài chính tại TPHCM thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính

Tải về tại đây: