HQ_25/12/2020


Hành vi như thế nào được coi là giả mạo xuất xứ Việt Nam?

Phan Khoa Thành
December 2020 — 93 views

Hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu

Phan Khoa Thành
December 2020 — 213 views

Hải quan TPHCM giải đáp nhiều vướng mắc về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu

Phan Khoa Thành
December 2020 — 102 views

Tổng cục Hải quan đã trình ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật

Phan Khoa Thành
December 2020 — 91 views

Thuê gia công lại toàn bộ có được miễn thuế nhập khẩu?

Phan Khoa Thành
December 2020 — 132 views

Hải quan Hà Tĩnh: Tập trung cải cách hành chính vì cộng đồng doanh nghiệp

Phan Khoa Thành
December 2020 — 92 views

Thu hồi 5 mã số nhân viên, chấm dứt 2 đại lý làm thủ tục hải quan

Phan Khoa Thành
December 2020 — 143 views

196 thủ tục hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Phan Khoa Thành
December 2020 — 106 views

Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2021: Tập trung nguồn lực xây dựng mô hình cơ quan Hải quan thông minh, hiện đại

Phan Khoa Thành
December 2020 — 86 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives