Công văn 5142/TCT-DNNCN ngày 03/12/2020

Thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để trồng cây cao su

Tải về tại đây: