DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2021-03-05

 

Trong 02 đợt cập nhật này, có 47 văn ản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 05/2021/TT-BTC
(20/01/2021)
Sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC
2 09/2021/TT-BTC
(25/01/2021)
Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
3 10/2021/TT-BTC
(26/01/2021)
Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
4 5353/TCT-CS
(17/12/2020)
Trả lời chính sách thuế về tình hình vi phạm của Netflix
5 308/TCT-DNNCN
(29/01/2021)
Cung cấp thông tin người nộp thuế
6 353/TCT-KK
(04/02/2021)
Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
7 368/TCT-TTHT
(05/02/2021)
Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020
8 377/TCT-DNNCN
(05/02/2021)
Đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân
9 388/TCT-DNNCN
(08/02/2021)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi
10 427/TCT-TTHT
(22/02/2021)
Giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
11 428/TCT-TTKT
(22/02/2021)
Hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao
12 429/TCT-TTKT
(22/02/2021)
Hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao
13 1990/CTHN-TTHT
(15/01/2021)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
14 3448/CTHN-TTHT
(27/01/2021)
Hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh
15 3450/CTHN-TTHT
(27/01/2021)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
16 3453/CTHN-TTHT
(27/01/2021)
Chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
17 3454/CTHN-TTHT
(27/01/2021)
Thuế nhà thầu đối với dịch vụ liên quan đến phần mềm
18 3457/CTHN-TTHT
(27/01/2021)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
19 3618/CTHN-TTHT
(28/01/2021)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
20 3619/CTHN-TTHT
(28/01/2021)
Thuế TNCN,TNDN đối với khoản hưu trí DN trích nộp cho nhân viên được Cty mẹ nước ngoài cử sang VN làm việc
21 3720/CTHN-TTHT
(28/01/2021)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
22 3721/CTHN-TTHT
(28/01/2021)
Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hà Lan đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
23 3722/CTHN-TTHT
(28/01/2021)
Thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn
24 3935/CTHN-TTHT
(29/01/2021)
Xuất hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
25 3937/CTHN-TTHT
(29/01/2021)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
26 4858/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP
27 4859/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán
28 4860/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Đăng ký người phụ thuộc
29 4863/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Hoàn thuế giá trị gia tăng phi dự án ODA không hoàn lại
30 4989/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
31 4991/CTHN-TTHT
(08/02/2021)
Đăng ký người phụ thuộc
32 5161/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp
33 5162/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Xuất hóa đơn đối với việc hoàn trả tiền đầu tư trên đất
34 5166/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến
35 5169/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ
36 5171/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
37 5172/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài
38 5174/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản
39 5175/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
40 5176/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Phân bổ lợi thế kinh doanh
41 5177/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Chính sách thuế với tài sản đảm bảo
42 5178/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí cải tạo sửa chữa văn phòng đi thuê
43 5179/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
44 5180/CTHN-TTHT
(09/02/2021)
Sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn thương mại và hợp đồng kinh tế
45 5335/CTHN-TTHT
(19/02/2021)
Thuế nhà thầu dịch vụ giao nhận, kho vận
46 5336/CTHN-TTHT
(19/02/2021)
Thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú
47 333/CTTPHCM-TTHT
(18/01/2021)
Thay đổi thông tin trên hóa đơn

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí