Công văn 5174/CTHN-TTHT ngày 09/02/2021

Hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: