Công văn 4111/TCT-DNL ngày 30/09/2020

Hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà máy thủy điện

Tải về tại đây: