Công văn 3359/TCT-DNL ngày 14/08/2020

Hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính

Tải về tại đây: