Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020

Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tải về tại đây: