Công văn 40840/CT-TTHT ngày 25/05/2020

Hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

Tải về tại đây: