Công văn 1929/TCT-CS ngày 13/05/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện tại Lào

Tải về tại đây: