Công văn 12042/CT-TTHT ngày 17/03/2020

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Tải về tại đây: