Công văn 10380/CT-TTHT ngày 10/03/2020

Chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: