Công văn 94734/CT-TTHT ngày 19/12/2019

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: