Công văn 93847/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Hóa đơn tiền phí quản lý căn hộ

Tải về tại đây: