Công văn 93731/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua bán Dự án thủy điện

Tải về tại đây: