Công văn 90159/CT-TTHT ngày 02/12/2019

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: