Công văn 4294/TCT-KK ngày 23/10/2019

Kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ

Tải về tại đây: