Công văn 3812/TCT-KK ngày 24/09/2019

Cấp mã số thuế, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Tải về tại đây: