Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020

BT XNK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa VN và Liên minh châu Âu từ 2020-2022

Tải về tại đây: