DANH SÁCH VĂN BẢN HẢI QUAN - BẢN TIN 2020-06-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 40 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 57/2020/NĐ-CP
(25/05/2020)
Sửa đổi NĐ 122/2016/NĐ-CP và NĐ 125/2017/NĐ-CP sửa đổi NĐ 122/2016/NĐ-CP
2 64/2020/NĐ-CP
(10/06/2020)
Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
3 67/2020/NĐ-CP
(15/06/2020)
Sửa đổi NĐ 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm TTHQ, tập kết, kiểm tra, GSHQ
4 4572/VPCP-KSTT
(08/06/2020)
Vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan
5 54/VBHN-BCT
(14/05/2020)
Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
6 3565/BCT-KHCN
(19/05/2020)
Thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
7 1369/QĐ-BCT
(22/05/2020)
Bổ sung mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa
8 1575/QĐ-BCT
(16/06/2020)
Đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
9 1287/BKHCN-ĐTG
(07/05/2020)
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg
10 3529/BNN-VP
(27/05/2020)
Nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam
11 3936/BNN-VP
(11/06/2020)
Nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam
12 446/QĐ-BTC
(31/03/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC
13 21/VBHN-BTC
(23/04/2020)
Hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14 710/QĐ-BTC
(08/05/2020)
Thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
15 42/2020/TT-BTC
(22/05/2020)
Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo tại NĐ 46/2020/NĐ-CP
16 47/2020/TT-BTC
(27/05/2020)
Thời điểm nộp và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)
17 814/QĐ-BTC
(03/06/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính quản lý
18 52/2020/TT-BTC
(10/06/2020)
Hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
19 2507/BYT-TB-CT
(07/05/2020)
Triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của DN và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế
20 2457/TCHQ-GSQL
(17/04/2020)
Kiến nghị của Eurocham về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
21 2942/TCHQ-TXNK
(06/05/2020)
Phân loại hàng hóa
22 2991/TCHQ-TXNK
(08/05/2020)
Phân loại máy xới đất
23 3005/TCHQ-TXNK
(08/05/2020)
Thời hạn nộp thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất
24 3018/TCHQ-TXNK
(11/05/2020)
Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
25 3041/TCHQ-GSQL
(11/05/2020)
Công tác quản lý giám sát tại địa điểm kiểm tra tập trung
26 3064/TCHQ-TXNK
(12/05/2020)
Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế
27 3065/TCHQ-TXNK
(12/05/2020)
Thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
28 3120/TCHQ-GSQL
(14/05/2020)
Địa điểm đăng ký tờ khai
29 3150/TCHQ-TXNK
(15/05/2020)
Xử lý thuế hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công ngoài
30 3229/TCHQ-GSQL
(19/05/2020)
C/O mẫu D điện tử
31 3232/TCHQ-TXNK
(19/05/2020)
Xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bị cháy
32 3288/TCHQ-TXNK
(21/05/2020)
Xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn
33 3312/TCHQ-GSQL
(22/05/2020)
Miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển
34 3374/TCHQ-GSQL
(26/05/2020)
Triển khai hệ thống NSW và VACCSM tại Cảng hàng không Nội Bài
35 3452/TCHQ-GSQL
(28/05/2020)
Tăng cường công tác quản lý hàng hóa là chất thải
36 3480/TCHQ-GSQL
(29/05/2020)
Kiểm tra thông tin một số mẫu CO trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu
37 3480/TCHQ-GSQL
(29/05/2020)
Kiểm tra thông tin một số mẫu CO trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu
38 3734/TCHQ-GSQL
(08/06/2020)
Triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT
39 3776/TCHQ-GSQL
(09/06/2020)
Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
40 3874/TCHQ-GSQL
(11/06/2020)
Ý kiến với đề xuất về giải pháp sau ảnh hưởng Covid-19

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí